αμπαουτ | το δυο


Ταξιδιώτη δρόμος δεν υπάρχει
το δρόμο τον φτιάχνεις προχωρώντας.

Antonio Machado

Άνθρωποι, περιβάλλον, συνθήκες. Ζωή. Τέσσερις λέξεις, τρία συστατικά των όσων βιώνουμε.
Τρεις παράγοντες που συνθέτουν την εμπειρία της ύπαρξης, που υφαίνουν τις αφηγήσεις καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι του χρόνου.
Παρά τα όσα πιστεύουμε, το περιβάλλον και οι συνθήκες θα είναι πάντα το σπίτι μας. Τα επηρεάζουμε, αλλά αντίθετα από εμάς,
μπορούν να υπάρχουν και από μόνα τους. Διέπονται από νόμους που μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά όχι να ορίσουμε.
Τί μας μένει λοιπόν για να βαδίσουμε τη ζωή μας;
Πόσες μέρες ακόμα θα περιμένουμε να ανοίξουν άλλοι τους δρόμους μας;

Είμαστε αυτοί που περιμέναμε να μας σώσουν.

Advertisements